آزمایشگاه سیستم بیولوژی و بیوانفورماتیک (LBB) دانشگاه تهران

سایت ارائه خدمات علمی - پژوهشی و دوره های آموزشی

مراحل ثبت نام در دوره ها

مشاهده دوره ها

img

شما می توانید ابتدا به مشاهده دوره های ارائه شده پرداخته و دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید.

ثبت نام در سایت

img

برای ثبت نام در سایت شما ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید. پس از آن امکان استفاده از تمام بخش های سایت را دارید.

ثبت نام در دوره

img

پس از ثبت نام در دوره مورد نظر شما می توانید در هر دوره ای ثبت نام کرده و ضعیت آنها را مشاهده کنید.

تایید ثبت نام

img

پس از ثبت نام در دوره و پرداخت هزینه شما باید شناسه پرداخت خود را ثیت نمایید. پس از تایید آن ثبت نام شما به تکمیل می شود.